Om oss

© Jan Håfström Utställningsvy 2022 Ståhl Collection

Ståhl Collection är ett privat initiativ av konstsamlaren Mikael Ståhl som visar upp delar av sin storslagna samling samtida konst. Samlingen visas i Yllefabriken, en av Norrköpings gamla pampiga textilfabriker och i den nuvarande utställningen visas ca 180 konstverk av framstående samtida svenska och internationella konstnärer. Samlingen är en av de främsta privata i Norden och har redan väckt stort intresse långt utanför stadens gränser.

Konstsamlaren Mikael Ståhl

Mikael Ståhl har samlat konst sedan början av 1980-talet. Idag har han en omfattande samling av samtidskonst med helt unika kvaliteter och internationell lyskraft. När Mikael nu visar upp cirka 180 av sina verk i Yllefabriken är det en dröm som går i uppfyllelse. Drömmen om att få fler att upptäcka, uppleva och uppskatta samtidskonsten.

VÄNNEN VISADE VÄGEN

Redan som barn fick Mikael lära sig att uppleva konst, design och arkitektur men det var först under studietiden som intresset växte och blev starkare. I Lund mötte han galleristen Sten Eriksson som väckte Mikaels nyfikenhet för samtidskonst. Med Sten Erikssons hjälp köpte Mikael sitt första större verk 1982 och kom i kontakt med konstnärer som Georg Baselitz och Anselm Kiefer.

EGEN UTSTÄLLNING LOCKADE

År 2012 visade Mikael upp delar av sin konstsamling på Norrköpings Konstmuseum. Initiativet fick fin respons och idén om en egen konsthall tog fart. När den slumrande Yllefabriken fick nytt liv var valet av lokal självklart. I takhöjden, de stora ytorna och den råa, industriella atmosfären såg Mikael en plats som gjord för mäktiga verk och intressanta konstupplevelser.

SAMLAR MED PASSION

Mikaels samling är ständigt växande och har genom åren utvecklats i takt med hans passion för den samtida konsten, från det första verket “Pingvin 7” av PG Thelander. Känslan av kvalitet är genomgående men framför allt är Ståhl Collection en personlig samling som speglar Mikaels intresse för det som utmanar och berör.

Utställningsvy med Mikael Ståhl vid ©Cajsa von Zeipel´s verk The Zoo Collective, 2013.
Utställningsvy med Mikael Ståhl vid ©Cajsa von Zeipel´s verk The Zoo Collective, 2013.

Om konsthallen

Ståhl Collection visas i Yllefabriken, en av Norrköpings vackra gamla textilfabriker. Fabriksbyggnaden och konsthallen präglas av välbevarad industrikänsla med ett fint ljusinsläpp och en fantastisk invändig rymd. Med ett arv som sitter i väggarna bjuder Ståhl Collection på en unik konstupplevelse, mitt i mötet mellan samtid och historia.

HISTORISKT LÄGE MITT I STAN

Yllefabriken har ett centralt läge vid Norrköpings vackra industrilandskap, precis intill Motala ström. Strax ovanför det forsande vattnet reser sig den ståtliga fabriken. Byggnaden är karaktäristisk tegelröd med stora fönster och en tidstypisk enkelhet. I närheten finns museer, caféer, restauranger och vackra promenadstråk.

YLLEFABRIK MED VÄRLDSRYKTE

Yllefabriken byggdes i flera etapper under 1900-talets första hälft. De första byggnaderna från 1905 ritades av arkitekten Werner Northun och den nyaste byggnaden färdigställdes under 1940-talet.

Här, i Nyborgs Yllefabrik, skapade generationer av Norrköpingsbor de finaste ylletygerna under mer än ett halvt sekel. Nyborgs slitstarka “blå cheviot” var eftertraktat i hela Europa. Våren 1957 lades fabriksverksamheten ner och det skulle dröja flera decennier innan den slumrande fabriken fick nytt liv.

NY EPOK TAR SIN BÖRJAN

Under åren 2015-2019 omvandlades fabriken till attraktiva bostäder och inspirerande kontor. Idag finns här även Ståhl Collection, ett spännande besöksmål som bjuder på stora konstupplevelser, för såväl Norrköpingsbor som besökare från när och fjärran. Och kanske kan Ståhl Collection ge Yllefabriken ett världsrykte på nytt.

Väveriet. Bildkälla: Norrköpings Stadsarkiv
Väveriet. Bildkälla: Norrköpings Stadsarkiv
Under ombyggnationen. © Sofia Andersson, © Ståhl Collection
Under ombyggnationen. © Sofia Andersson, © Ståhl Collection

Ståhl Collection Stipendium

Ståhl Collection har instiftat ett konststipendium vars mål är att gynna kommande generationers samtidskonstnärer. Stipendiet på 75 000 kr kommer delas ut 10 gånger. Syftet är att väcka nyfikenhet för samtidskonsten samt att skapa möjligheter för konstnären att nå en bredare publik och utveckla sitt unika uttryck. Utöver stipendiet kommer Ståhl Collection även förvärva ett nyskapat verk av stipendiaten som visas under angiven tid på Ståhl Collection.

Stipendiater väljs av Ståhl Collection och det går inte att ansöka om stipendiet. Vi tar däremot gärna emot tips på stipendiater. Skicka tipsen till [email protected]

Pristagare

 

Ståhl Collections tredje stipendiat är Erik Öberg, född 1987 med examen från Konstfack år 2017. Erik Öberg är verksam i Stockholm och har tidigare ställt ut på bland annat Konstepedemin i Göteborg och Ebelingmuseet i Eskilstuna. I utställningen presenteras ett nyskapat verk av Erik Öberg.

Juryns motivering

Ståhl Collections kulturstipendium tilldelas Erik Öberg för sitt hantverksskickliga och unika uttryck.

I Erik Öbergs konstnärskap förenas det trygga med det frånstötande. Ursprung, skönhet och skörhet speglas i varandra och det blir i Erik Öbergs verk en motsättning mellan det trygga och det okända.  Existentiella frågor vävs samman med vår nutida verklighet i den mjuka formens brutalitet.

Med en tidskrävande teknik frammanar Erik Öberg en organisk ursprunglighet i sin konst. Han har utvecklat ett unikt uttryck där kraft hämtas från de norrländska rötterna och sammanfogas med japansk hantverkstradition. Arbetssättet kräver tålamod, hantverksskicklighet och tid, både att lära sig och i den kreativa processen. Erik Öberg får papprets livlösa materia att transformeras och skapa en helhet som det är svårt att veta om den tillhör fauna eller flora.

Ståhl Collections andra konststipendium går till bild- och performancekonstnären Fatima Moallim, mars 2022. Hösten 2020 inledde Ståhl Collection ett samarbete med Fatima Moallim genom inköpet av verket Prophecy of Equator Child (2021) som skapades framför sittande publik under Norrköpings kulturnatt i september 2021.

Fatima Moallim är född 1992 och är uppvuxen i Växjö. Idag bor hon och är verksam i Stockholm. Hennes verk har bland annat visats på Moderna Museet och Bonnier Konsthall. Under 2022 befinner sig Fatima Moallim på IASPIS Residency program i New York för att vidareutveckla sitt konstnärskap.

Fatima Moallims offentliga verk på Zinkendams tunnelbanestation väckte Mikael Ståhls intresse och nyfikenhet. Det lekfulla och sinnrika verket öppnade upp för samarbetet inför kulturnatten 2021.

Motivering

Fatima Moallim tilldelas Ståhl Collections stipendium för sitt unika uttryck och konstnärskap. I sitt direkta tecknande fångar Fatima Moallim stunden med sköra linjer, penndrag och figurer – tillsammans skapar de ett kraftfullt intryck. Fatima Moallim har utvecklat ett djupt personligt bildspråk där hon hämtar inspiration från sina egna erfarenheter. Tecknandet och penndragen, ofta dragna med en enda rörelse och svepning, är fyllda med ett historiskt eko och en inre bildvärld som speglar vår nutid. I balansen mellan det sköra och kraftfulla finns minnen och tankar inlindande i de snirkliga figurerna. Som betraktare bjuds du in i hennes bildvärld men ges samtidigt möjlighet att fylla verken med egna tolkningar.

Läs mer om konstnären här: Galleri Belenius

Foto: Joakim Forsgren

Ståhl Collections första stipendiat är Amanda Karlsson, född 1989 i Värmland och verksam i Göteborg. Hennes verk har visats på ett flertal utställningar i bland annat Stockholm, Göteborg och Berlin. Hösten 2018 inleddes ett samarbete med Amanda Karlsson som resulterade i konstinstallationen Du och Vilken Armé? som stod klar våren 2019 och kan ses hos Ståhl Collection.

Motivering till Amanda Karlssons stipendium

Amanda Karlsson tilldelas Ståhl Collections stipendium för sitt karakteristiska uttryck. Hennes ”cutouts” fångar betraktarens intresse med sina allvarliga och frysta ögonblick. Oljefärgens jordbundna färgskala ger hennes verk ett lugn men de smått vridna perspektiven utmanar vårt seende på ett fantasieggande och inspirerande sätt. Med handsågade träskivor, ofta i storformat, bjuder Amanda Karlsson in oss i en gränslös, alternativ värld som är både fast och flyktig. Hon bygger upp sina världar med en handfast skicklighet med olja på trä eller duk – världar som balanserar mellan en alternativ fiktiv verklighet och det fysiskt verkliga. Med sina verk söker hon efter ett inre svar på frågan om det finns en grundsanning eller en grundverklighet.

Läs mer om konstnären: https://amandakarlsson.com/duochvilkenarme.html

Echoes of Turmoil (2023) av Erik Öberg
Prophecy of Equator Child (2021) av Fatima Moallim. Fotograf: Joakim Forsgren
Du och vilken armé (2019) av Amanda Karlsson. fotograf: Sofia Andersson
Du och vilken armé (2019) av Amanda Karlsson. fotograf: Sofia Andersson