Press

© Erik Öberg,

NYHETER!

STÅHL COLLECTIONS KONSTSTIPENDIUM GÅR TILL ERIK ÖBERG!

Juryns motivering

Ståhl Collections kulturstipendium tilldelas Erik Öberg för sitt hantverksskickliga och unika uttryck.

I Erik Öbergs konstnärskap förenas det trygga med det frånstötande. Ursprung, skönhet och skörhet speglas i varandra och det blir i Erik Öbergs verk en motsättning mellan det trygga och det okända.  Existentiella frågor vävs samman med vår nutida verklighet i den mjuka formens brutalitet.

Med en tidskrävande teknik frammanar Erik Öberg en organisk ursprunglighet i sin konst. Han har utvecklat ett unikt uttryck där kraft hämtas från de norrländska rötterna och sammanfogas med japansk hantverkstradition. Arbetssättet kräver tålamod, hantverksskicklighet och tid, både att lära sig och i den kreativa processen. Erik Öberg får papprets livlösa materia att transformeras och skapa en helhet som det är svårt att veta om den tillhör fauna eller flora.

Kontakta oss för mer uppgifter och bilder.

NYHETER 2022

STÅHL COLLECTIONS KONSTSTIPENDIUM GÅR TILL FATIMA MOALLIM!

Motivering

Fatima Moallim tilldelas Ståhl Collections stipendium för sitt unika uttryck och konstnärskap. I sitt direkta tecknande fångar Fatima Moallim stunden med sköra linjer, penndrag och figurer – tillsammans skapar de ett kraftfullt intryck. Fatima Moallim har utvecklat ett djupt personligt bildspråk där hon hämtar inspiration från sina egna erfarenheter. Tecknandet och penndragen, ofta dragna med en enda rörelse och svepning, är fyllda med ett historiskt eko och en inre bildvärld som speglar vår nutid. I balansen mellan det sköra och kraftfulla finns minnen och tankar inlindande i de snirkliga figurerna. Som betraktare bjuds du in i hennes bildvärld men ges samtidigt möjlighet att fylla verken med egna tolkningar.

Läs mer under OM OSS

STÅHL COLLECTION PRESENTERAR NY UTSTÄLLNING!

ÖPPNING 5 februari

Ståhl Collection tilldelas Norrköpping Tidningars kulturpris Broocmanpriset!

P4 Östergötland

NorrköpingsTidningar

Reportage om Ståhl Collection  SR P4 Öst

Sveriges radio 7 juni 2018

Sveriges radio 9 oktober 2020

Sveriges radio 10 oktober 2020

Nordea kundtidning


Vill du fråga något? Hör av dig på [email protected]